به اطلاع عزیزانی که در همایش ثبت نام کرده اند می رسانیم به دلایل متعددی زمان همایش و کنفرانس به تعویق انداخته شده است...که زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.